Oplev en stemningsfuld aften, glem hverdagens stress og lyt til de viunderlige, mediterende toner af Hildegard von Bingen

Om musikken siger Hildegard: "Musikken er en bro mellem himmel og jord. Den er på én gang jordisk og himmelsk". "Musik er den højeste form for lovsang. Her smelter menneskets sang sammen med de himmelske sfæres musik".



Duoen består af Marianne G. Nielsen, sopran og Mie Korp Jensen, organetto.

De har specialiseret sig i litteratur og musik fra middelalderen, særligt af Hildegard von Bingen, Birgitta af Vadstena og af danske middelalderkomponister.
Pressen skrev: "Marianne G. Nielsens jublende celebrering af Hildegards ekstatiske gotik får en til at fortryde, at man ikke så dagens lys i middelalderen". (Johannes Peter Eriksen i Weekendavisen 2003)

Marianne G. Nielsen er uddannet i sang fra Det kgl. Danske Musikkonservatorium og har bl.a. indspillet Hildegard von Bingens værker på cd med ensemblet Sequentia Köln. Mie Korp Jensen er organist fra Det kgl. Danske Musikkonservatorium, er medlem af middelalderensemblet Giòia og spiller på en bærbar kopi af et orgel fra middelalderen.

Vi byder på en kirkekoncert til fordybelse og eftertanke eller foredrag med musikeksempler i sognegården.

Programforeslag:
  • Kirkekoncert med Hildegard von Bingens sange og musik fra hendes samtid.
  • Stemningsfuld julekoncert med kendte danske julemelodier og anden europæisk julemusik fra middelalderen.
Kontakt Marianne G. Nielsen.



Biografi:
Hildegard von Bingen blev født i en adelig familie i 1098 og som 8-årig sendt til et Benediktinerkloster på Disibodenberg i Rhinlandet. Dér begyndte et liv - i hvilket hun var forudset til at blive den mest kendte kvinde i sin samtid. Som 32-årig blev hun abbedisse og grundlagde senere to nye klostre. Hun førte en omfattende korrespondance med lægfolk og gejstlige - endda med paven. I en høj alder foretog hun fire store prædikenrejser, som foregik til hest og med skib. Hildegard af Bingen er enestående, idet hun beskæftigede sig med alle sider af tilværelsen: teologi, filosofi, lægekunst, naturvidenskab, digtekunst, musik og politik. Endvidere er det usædvanligt, at hun har efterladt så vældige mænder i skriftlig form. Hun har skrevet fem store værker, komponeret og digtet 70 sange samt et syngespil.

Vor tid er præget af søgen.
Vi søger tilbage til vore rødder og mod det åndelige. Mange søger det mystiske og ubevidste. Dette, tror jeg, er grunden til, at interessen for Hildegard af Bingen er stigende. Hun er blevet sammenlignet med andre mystikere fra middelalderen, men her adskiller hun sig også. Hildegard modtog ikke visioner under ekstatiske bønner, men altid i vågen tilstand og midt i køkkenarbejdet eller lignende. Allerede som barn modtog hun visioner. I 1141 fik hun imidlertid en vision, der pålagde hende at skrive alt ned og offentliggøre, hvad hun så og hørte. Da Hildegard ikke var nogen lærd kvinde og aldrig kom til at mestre det latinske sprog helt, havde hun en trofast trofast hjælper, der skrev ned, hvad hun dikterede. Dette resulterede i, at Hildegard i 1147 blev udnævnt til profetinde, noget der på den tid var uhørt for en kvinde.

Om musikken siger Hildegard:
Musikken er en bro mellem himmel og jord. Den er på én gang jordisk og himmelsk og kan hensætte mennesker i den tilstand, de befandt sig i før syndefaldet. Musik er den højeste form for lovsang. Her smelter menneskets sang sammen med de himmelske sfærers musik. Hildegards melodier er karakteristiske ved en vildt voksende, feminin karkter, som adskiller dem fra den gregorianske sang. Endvidere har de større toneomfang - sommetider flere oktaver inden for en enkelt sang.

Marianne G. Nielsen